Chính sách đổi trả hàng

SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỔI MỚI TRONG VÒNG 15 NGÀY NẾU CÓ LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT,SAU 15 NGÀY SẢN PHẨM  ĐƯỢC CÔNG TY  HỖ TRỢ BẢO HÀNH