Tài khoản

1. Ngân hàng Agribank – chi nhánh 11

Chủ tài khoản: Nguyễn Tân

Số tài khoản: 6480205159064

2. Ngân hàng ACB

Chủ tài khoản: Nguyễn Tân

Số tài khoản: 11457887